Hackzzers saldırılarına son hızıyla devam ediyor!

Piyasanın önde gelen isimlerinden DAMAR'ın yöneticiliğinde faaliyetlerine devam eden Hackzzers saldırılarını arttırdı!

Açıldığı günden itibaren bir çok yabancı devlet sitelerine darbe vurmuş,bir çok üniversitelere imzasını bırakmış olan Hackzzers zirvede kendinden başka kimseyi göremiyor!

Son yaptığı açıklamalarda kimseye boyun eğmediğini,kimseden korkmadığını misyon ve vizyonlarına tabii kalacaklarını belirttiler.

Yaptıkları saldırıların sadece bir başlangıç olduğunu belirten Hackzzers ekibi daha büyük saldırılara hazırlandıklarını bunun için çalışmalara devam edeceklerini medyaya duyurdu.

İşte sizlere grubun lideri DAMAR'ın bazı icraatlerini sunuyoruz.

https://ownzyou.com/zone/88334
https://ownzyou.com/zone/88335
https://ownzyou.com/zone/88336
https://ownzyou.com/zone/88337
https://ownzyou.com/zone/88340
https://ownzyou.com/zone/88341
https://ownzyou.com/zone/88342
https://ownzyou.com/zone/88343
https://ownzyou.com/zone/88344
https://ownzyou.com/zone/88345
https://ownzyou.com/zone/88346


Tarafsız Habercilik A.Ş Sunar

Daha yeni Daha eski